БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 8 складових безпечного та здорового освітнього середовища в НУШ


Здоров’язбережувальна складова освіти

Зміст освіти та методики навчання повинні:

 • формувати в учнів компетентності, необхідні для здорового та безпечного життя;
 • сприяти ухваленню рішень учнями щодо власного здоров’я, його збереження та дотримання здорового способу життя.

Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності

Підвищити рівень фізичної активності учнів — сформувати та реалізувати комплексний підхід до фізичного розвитку в закладах освіти. Це передбачає:

 • навчальні заняття з фізичної культури;
 • загальну рухову активність учнів;
 • широке залучення працівників закладів освіти, батьків і місцевих громад до культури фізичної активності.

Розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок

Забезпечити учнів їжею та напоями, які відповідають сучасним принципам здорового харчування, рекомендаціям ВООЗ та МОЗ.

Сформувати культуру здорового харчування, правильних харчових звичок, основ здорового харчування та здорового способу життя.

Удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти

Створити умови для:

 • медичного обслуговування дітей шкільного віку;
 • щорічних медичних оглядів;
 • моніторингу стану здоров’я;
 • лікувально-профілактичних заходів, зокрема профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань;
 • виявлення чинників ризику та потенційних проблем із здоров’ям;
 • супроводу дітей шкільного віку із хронічними захворюваннями та надання екстреної медичної допомоги у випадку невідкладних станів.

Зійснювати постійне спостереження за станом здоров’я та розвитком учнів.

Ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу

Створити в закладі освіти умови, які сприяють охороні психічного здоров’я учнів і педагогів, надавати їм психологічну та соціально-педагогічну підтримку.

Підготовка працівників закладу освіти та їх здоров’я

Працівники закладів освіти повинні:

 • дотримуватися принципів здорового та безпечного способу життя;
 • сприяти формуванню відповідних компетентностей в учнів;
 • вміти запобігати проявам насильства та булінгу (цькування).

Безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища

Створити у закладі освіти умови, що забезпечують:

 • належні та безпечні умови навчання, виховання, розвитку учнів;
 • формування в учнів гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;
 • умови фізичної та психологічної безпеки учнів, з урахуванням їх потреб і можливостей;
 • ефективне залучення та включення до освітнього процесу всіх дітей, зокрема з особливими освітніми потребами.

Міжсекторальна взаємодія та залучення соціальних інституцій

Заклади охорони здоров’я, органи та установи у сферах молодіжної політики, спорту, соціального захисту, культури, правоохоронні органи повинні співпрацювати у процесі створення та забезпечення функціонування здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.

У закладі освіти на основі міждисциплінарної взаємодії та комплексного підходу за участю всіх учасників освітнього процесу сформувати та підтримувати освітнє середовище, що відповідає їх потребам у розвитку, збереженні здоров’я та безпеці.

Батьки учнів, місцева громада, громадські організації та активісти заінтересовані у здоровому та безпечному способі життя дітей, мають активно долучатися до формування середовища, максимально сприятливого для всебічного розвитку та безпеки дітей.

Примітки. Складено відповідно до «Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», схваленої Указом Президента України від 25.05. 2020 № 195/2020.
Реалізувати Національну стратегію передбачається протягом 2020–2024 років. КМУ щороку до 1 квітня затверджуватиме план заходів на поточний рік щодо реалізації Національної стратегії, забезпечуватиме його виконання на засадах відкритості та прозорості, звітуватиме про його виконання.

Немає коментарів:

Дописати коментар